Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

RA/S-2228

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)

Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920

Dfbg: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1917

L0006: Kristiania: Levendefødte menn og kvinner.

Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1917, nr. 6: Kristiania, levendefødte

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo
Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon