Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

RA/S-2228

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)

Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920

Dfbg: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1917

L0004: Akershus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer.

Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1917, nr. 4: Akershus amt, levendefødte

Geografi

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Aker, Asker, Aurskog, Blaker, Bærum, Drøbak, Eidsvoll, Enebakk, Feiring, Fet, Frogn, Gjerdrum, Hurdal, Kråkstad, Lillestrøm, Lørenskog, Nannestad, Nes, Nesodden, Nittedal, Nordre Høland, Oppegård, Rælingen, Setskog, Skedsmo, Ski, Son, Søndre Høland, Sørum, Ullensaker, Vestby, Ås
Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon