Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

RA/S-2228

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)

Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920

Dfbf: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1916

L0043: Romsdals amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer, samt gifte. Bygder og byer.

Arkivreferanse: RA/S-2228/D/Df/Dfb/Dfbf/L0043
KildeID: 90020

Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1916, nr. 43: Romsdals amt

Geografi

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon