Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

RA/S-2228

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)

Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920

Dfbf: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1916

L0033: S. Bergenhus amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder.

Arkivreferanse: RA/S-2228/D/Df/Dfb/Dfbf/L0033
KildeID: 90010

Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1916, nr. 33: Søndre Bergenhus amt

Geografi

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon