Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

RA/S-2228

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)

Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920

Dfbe: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1915

L0052: Tromsø amt: Gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer.

Arkivreferanse: RA/S-2228/D/Df/Dfb/Dfbe/L0052
KildeID: 89974

Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1915, nr. 52: Tromsø amt

Geografi

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon