Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

RA/S-2228

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)

Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920

Dfbe: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1915

L0048: Nordlands amt: Levendefødte menn og kvinner samt gifte. Bygder.

Arkivreferanse: RA/S-2228/D/Df/Dfb/Dfbe/L0048
KildeID: 89970

Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1915, nr. 48: Nordlands amt

Geografi

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon