Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

RA/S-2228

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)

Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920

Dfba: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911

L0023: Lister og Mandals amt: Levendefødte menn og kvinner. Bygder og byer.

Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911, nr. 23: Lister og Mandals amt

Geografi

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon