Til deg som leter i 1920 tellingen - vi jobber kontinuerlig med å gjøre listene komplette, og oppdaterer underveis. Vi regner med at hele tellingen vil være søkbar i løpet av våren 2021. Les mer

Statistisk sentralbyrå, Sosiodemografiske emner, Befolkning

RA/S-2228

D: FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

Df: Folkemengdens bevegelse (Serie FB)

Dfb: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911-1920

Dfba: Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911

L0022: Nedenes amt: Levendefødte menn og kvinner, gifte, døde, dødfødte. Bygder og byer.

Arkivreferanse: RA/S-2228/D/Df/Dfb/Dfba/L0022
KildeID: 89745

Statistisk Sentralbyrå, Folkemengdens bevegelse (Serie FB) 1911, nr. 22: Nedenes amt

Geografi

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon