Oslo politidistrikt

SAO/A-10085

G: STRAFFESAKSOVERSIKTER (journalkontor A)

Ga: REGISTRE

Gah: Register over anmeldere og anmeldte

L0110: Anmeldte HAN - HAU

Oslo politidistrikt, Straffesaksoversikter, Register over anmeldere og anmeldte, nr. 110: Anmeldte 1974-1975, HAN - HAU

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

HAN - HAU

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon