Oslo politidistrikt

SAO/A-10085

G: STRAFFESAKSOVERSIKTER (journalkontor A)

Ga: REGISTRE

Gag: Osloregisteret med anmeldte

L0217: INSKRIPSJONER

Oslo politidistrikt, Straffesaksoversikter, Osloregisteret med anmeldte, 1950-1983, nr. 217: Alfabetisk register over inskripsjoner

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Inskripsjoner. Alfabetisk register over inskripsjoner på verdisaker og liknende, til bruk i etterforskningen.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon