Oslo politidistrikt

SAO/A-10085

G: STRAFFESAKSOVERSIKTER (journalkontor A)

Ga: REGISTRE

Gag: Osloregisteret med anmeldte

L0212: OPPNAVN/HELERE W - S

Oslo politidistrikt, Straffesaksoversikter, Osloregisteret med anmeldte, 1950-1983, nr. 212: Oppnavn/helere W - S

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Oppnavn/helere W - S. Bare denne esken.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon