Oslo politidistrikt

SAO/A-10085

G: STRAFFESAKSOVERSIKTER (journalkontor A)

Ga: REGISTRE

Gag: Osloregisteret med anmeldte

L0053: GULD - GUN

Arkivreferanse: SAO/A-10085/G/Ga/Gag/L0053
KildeID: 88995

Oslo politidistrikt, Straffesaksoversikter, Osloregisteret med anmeldte, 1950-1983, nr. 53: GULD - GUN

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

GULD - GUN

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon