Norges Brannkasse Tysfjord

SAT/A-5581

Fa: Branntakstprotokoller

L0007: Branntakstprotokoll med skjema

Norges Brannkasse Tysfjord, Branntakstprotokoller med skjema, nr. 7: 1949-1955

Geografi

Fylke:
Nordland
Kommune (1947):
Tysfjord

Merknader

Branntakstprotokoll med skjema. - Pr. 11.2.2019 ikke komplett skanna; manglende sider vil bli skanna i Riksarkivet.

Skannet:
Merknader:
Skannet versjon