Gjerpen og Siljan lensmannskontor

SAKO/A-555

Y: Diverse

Ye: Branntakster for Gjerpen

Yeb: Skjematakstprotokoller for Gjerpen - Rekke II

L0016: Skjematakstprotokoll

Gjerpen og Siljan lensmannskontor, Branntakster for Gjerpen, Skjematakstprotokoller, nr. 16: 1925-1932

Geografi

Fylke:
Telemark
Kommune (1947):
Gjerpen

Merknader

Skjematakstprotokoll. Register

Skannet:
Merknader:
Skannet versjon