Gjerpen og Siljan lensmannskontor

SAKO/A-555

Y: Diverse

Ye: Branntakster for Gjerpen

Yeb: Skjematakstprotokoller for Gjerpen - Rekke II

L0001: Skjematakstprotokoll

Gjerpen og Siljan lensmannskontor, Branntakster for Gjerpen, Skjematakstprotokoller, nr. 1: 1895-1897

Geografi

Fylke:
Telemark
Kommune (1947):
Gjerpen

Merknader

Skjematakstprotokoll. Register

Skannet:
Merknader:
Skannet versjon