Sande lensmannskontor

SAKO/A-546

Y: Diverse

Yc: Branntakster

Ycb: Skjematakstprotokoller

L0004: Skjematakstprotokoll

Sande lensmannskontor, Branntakster, Skjematakstprotokoller, nr. 4: 1916-1927

Geografi

Fylke:
Vestfold
Kommune (1947):
Sande

Merknader

Skjematakstprotokoll

Skannet:
Merknader:
Skannet versjon