Norges Brannkasse, Stor-Elvdal

SAH/NBRANS-023

F: Branntakstprotokoller

L0019: Branntakstprotokoll

Norges Brannkasse, Stor-Elvdal, Branntakstprotokoller, nr. 19: Skjematakster 1947-1955

Geografi

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Stor-Elvdal

Merknader

Branntakstprotokoll med skjema.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon