Norges Brannkasse, Østre Gausdal

SAH/NBRANO-039

F: Branntakstprotokoller

L0001: Branntakstprotokoll

Norges Brannkasse, Østre Gausdal, Branntakstprotokoller, nr. 1: 1846-1936

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Vestre Gausdal, Østre Gausdal

Merknader

Branntakstprotokoll

Skannet:
Merknader:
Gammelt indekseringsprogram.