Norges Brannkasse, Grue

SAH/NBRANG-016

F: Branntakstprotokoller

L0012: Branntakstprotokoll

Norges Brannkasse, Grue, Branntakstprotokoller, nr. 12: Skjematakster 1902-1906

Geografi

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Grue

Merknader

Branntakstprotokoll med skjema.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon