Norges Brannkasse, Grue

SAH/NBRANG-016

F: Branntakstprotokoller

L0011: Branntakstprotokoll

Norges Brannkasse, Grue, Branntakstprotokoller, nr. 11: Skjematakster 1900-1903

Geografi

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Grue

Merknader

Branntakstprotokoll med skjema.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon