Norges Brannkasse, Grue

SAH/NBRANG-016

F: Branntakstprotokoller

L0004: Branntakstprotokoll

Arkivreferanse: SAH/NBRANG-016/F/L0004
KildeID: 83933

Norges Brannkasse, Grue, Branntakstprotokoller, nr. 4: 1880-1905

Geografi

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Brandval, Grue

Merknader

Branntakstprotokoll med tekst. Omfatter også Brandval (til 1.1.1886).

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon