Norges Brannkasse, Grue

SAH/NBRANG-016

F: Branntakstprotokoller

L0003: Branntakstprotokoll

Arkivreferanse: SAH/NBRANG-016/F/L0003
KildeID: 83932

Norges Brannkasse, Grue, Branntakstprotokoller, nr. 3: 1868-1880

Geografi

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Brandval, Grue

Merknader

Branntakstprotokoll med tekst. Omfatter også Brandval.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon