Norges Brannkasse, Grue

SAH/NBRANG-016

F: Branntakstprotokoller

L0001: Branntakstprotokoll

Arkivreferanse: SAH/NBRANG-016/F/L0001
KildeID: 83930

Norges Brannkasse, Grue, Branntakstprotokoller, nr. 1: 1846-1863

Geografi

Fylke:
Hedmark
Kommune (1947):
Brandval, Grue

Merknader

Branntakstprotokoll med tekst. Omfatter også Brandval.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon