Norges Brannkasse, Sør-Fron

SAH/NBRANF-036

F: Branntakstprotokoller

L0003: Branntakstprotokoll

Norges Brannkasse, Sør-Fron, Branntakstprotokoller, nr. 3: Skjema, 1895-1950

Geografi

Fylke:
Oppland
Kommune (1947):
Sør-Fron

Merknader

Skjematakster. Autorisert 27.11.1894.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon