Norges brannkasse, branntakster Oslo

SAO/A-11402

F: BRANNTAKSTER

Fa: Branntakstprotokoller

L0013: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Oslo, Branntakstprotokoll, nr. 13: 1837-1844

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Branntakstprotokoll. Fol. 1-205: Omvurdering 1837. Fol. 205ff: Takster 11.04.1838 - 13.11.1844.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon