Norges brannkasse, branntakster Oslo

SAO/A-11402

F: BRANNTAKSTER

Fa: Branntakstprotokoller

L0011: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Oslo, Branntakstprotokoll, nr. 11: 1827

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Branntakstprotokoll. Rulle

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon