Norges brannkasse, branntakster Oslo

SAO/A-11402

F: BRANNTAKSTER

Fa: Branntakstprotokoller

L0010: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Oslo, Branntakstprotokoll, nr. 10: 1827-1837

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Branntakstprotokoll. Fol. 1-117: Omvurdering 1827. Fol. 118ff: Takster 07.01.1836 - 04.11.1837.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon