Norges brannkasse, branntakster Oslo

SAO/A-11402

F: BRANNTAKSTER

Fa: Branntakstprotokoller

L0009: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Oslo, Branntakstprotokoll, nr. 9: 1827-1837

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Branntakstprotokoll. Fol. 1-165: Omvurdering 1827. Fol. 166ff: Takster 05.01.1836 - 28.10.1837.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon