Norges brannkasse, branntakster Oslo

SAO/A-11402

F: BRANNTAKSTER

Fa: Branntakstprotokoller

L0008: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Oslo, Branntakstprotokoll, nr. 8: 1827-1836

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Branntakstprotokoll. Fol. 1-204: Omvurdering 1827. Fol. 204ff: Takster 25.01.1828 - 13.08. 1836.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon