Norges brannkasse, branntakster Oslo

SAO/A-11402

F: BRANNTAKSTER

Fa: Branntakstprotokoller

L0007: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Oslo, Branntakstprotokoll, nr. 7: 1819-1827

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Branntakstprotokoll. Fol. 1-206: Omvurdering i.h.t. ordre 18.01.1819. Fol. 207ff: Takster 02.08.1819-21.12.1827.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon