Norges brannkasse, branntakster Oslo

SAO/A-11402

F: BRANNTAKSTER

Fa: Branntakstprotokoller

L0005: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Oslo, Branntakstprotokoll, nr. 5: 1817-1819

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Branntakstprotokoll. Fol. 1-190: Omvurdering 1817. Fol. 190-197: Takster 31.01.1818 - 06.01.1819

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon