Norges brannkasse, branntakster Oslo

SAO/A-11402

F: BRANNTAKSTER

Fa: Branntakstprotokoller

L0004: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Oslo, Branntakstprotokoll, nr. 4: 1807-1817

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Branntakstprotokoll. Omvurdering 1807 s. 1-253, ekstrakter 2.kv. 1808 - 1.kv. 1817 s. 254-276

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon