Norges brannkasse, branntakster Oslo

SAO/A-11402

F: BRANNTAKSTER

Fa: Branntakstprotokoller

L0002: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Oslo, Branntakstprotokoll, nr. 2: 1807-1817

Geografi

Fylke:
Oslo
Kommune (1947):
Oslo

Merknader

Branntakstprotokoll. S. 1-379: Omvurdering 1807 jf. brannf.anordn. 18.08.1767. s. 379ff. Takster 27.07.1808 - 18.10.1817.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon