Norges brannkasse, branntakster Ås

SAO/A-11401

F: BRANNTAKSTER

Fb: Branntakstprotokoller II

L0001: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Ås, Skjematakstprotokoll, nr. 1: 1935-1955

Geografi

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Ås

Merknader

Skjematakstprotokoll

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon