Norges brannkasse, branntakster Ås

SAO/A-11401

F: BRANNTAKSTER

Fa: Branntakstprotokoller I

L0004: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Ås, Branntakstprotokoll, nr. 4: 1945-1948

Geografi

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Ås

Merknader

Branntakstprotokoll

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon