Norges brannkasse, branntakster Ullensaker

SAO/A-11399

F: BRANNTAKSTER

Fb: Branntakstprotokoller II

L0003: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Ullensaker, Skjematakstprotokoll, nr. 3: 1950-1955

Geografi

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Ullensaker

Merknader

Skjematakstprotokoll

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon