Norges brannkasse, branntakster Ullensaker

SAO/A-11399

F: BRANNTAKSTER

Fb: Branntakstprotokoller II

L0001: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Ullensaker, Skjematakstprotokoll, nr. 1: 1894-1923

Geografi

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Ullensaker

Merknader

Skjematakstprotokoll

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon