Norges brannkasse, branntakster Vestby

SAO/A-11398

F: BRANNTAKSTER

Fb: Branntakstprotokoller II

L0001: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, branntakster Vestby, Skjematakstprotokoll, nr. 1: 1950-1955

Geografi

Fylke:
Akershus
Kommune (1947):
Vestby

Merknader

Skjematakstprotokoll

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon