Norges brannkasse, branntakster Borge

SAO/A-11360

F: BRANNTAKSTER

Fb: Branntakstprotokoller II

L0002: Branntakstprotokoll

Norges brannkasse, Branntakster Borge, Skjematakstprotokoll, nr. 2: 1907-1916

Geografi

Fylke:
Østfold
Kommune (1947):
Borge

Merknader

Skjematakstprotokoll

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon