Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

I: UKJENT ADRESSE OG SAVNEDE

Ib: Ukjent adresse Oslo

L0090: KVINNER OG MENN

Arkivreferanse: SAO/A-11715/I/Ib/L0090
ui.source_id: 81678

Oslo folkeregister, Registerkort, Ukjent adresse Oslo, nr. 90: 1946-1954, Sa - Si

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Ukjent adresse, Sa - Si. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon