Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

I: UKJENT ADRESSE OG SAVNEDE

Ib: Ukjent adresse Oslo

L0075: KVINNER OG MENN

Arkivreferanse: SAO/A-11715/I/Ib/L0075
KildeID: 81663

Oslo folkeregister, Registerkort, Ukjent adresse Oslo, nr. 75: 1946-1954, Haa - Har

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Ukjent adresse, Haa - Har. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon