Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

I: UKJENT ADRESSE OG SAVNEDE

Ib: Ukjent adresse Oslo

L0072: KVINNER OG MENN

Arkivreferanse: SAO/A-11715/I/Ib/L0072
KildeID: 81660

Oslo folkeregister, Registerkort, Ukjent adresse Oslo, nr. 72: 1946-1954, Ek - Fe

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Ukjent adresse, Ek - Fe. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon