Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

I: UKJENT ADRESSE OG SAVNEDE

Ib: Ukjent adresse Oslo

L0017: Menn

Arkivreferanse: SAO/A-11715/I/Ib/L0017
KildeID: 81605

Oslo folkeregister, Registerkort, Ukjent adresse Oslo, nr. 17: 1906-1946, menn, Ka - Ki

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Ukjent adresse, menn, Ka - Ki. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon