Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

I: UKJENT ADRESSE OG SAVNEDE

Ib: Ukjent adresse Oslo

L0011: Menn

Arkivreferanse: SAO/A-11715/I/Ib/L0011
KildeID: 81599

Oslo folkeregister, Registerkort, Ukjent adresse Oslo, nr. 11: 1906-1946, menn, Haaf - Hansen, H.

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Ukjent adresse, menn, Haaf - Hansen, H. Kortene er fonetisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon