Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

G: DØDE

Gb: Døde Oslo

L0444: DØDE

Arkivreferanse: SAO/A-11715/G/Gb/L0444
KildeID: 81403

Oslo folkeregister, Registerkort, Døde Oslo, nr. 444: 1972, I - Je

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Døde Oslo, I - Je

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon