Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

G: DØDE

Gb: Døde Oslo

L0438: DØDE

Arkivreferanse: SAO/A-11715/G/Gb/L0438
KildeID: 81397

Oslo folkeregister, Registerkort, Døde Oslo, nr. 438: 1972, C - D

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Døde Oslo, C - D

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon