Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

G: DØDE

Gb: Døde Oslo

L0391: DØDE

Arkivreferanse: SAO/A-11715/G/Gb/L0391
KildeID: 81350

Oslo folkeregister, Registerkort, Døde Oslo, nr. 391: 1970, Bl - Bå

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Bl - Bå

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon