Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

G: DØDE

Gb: Døde Oslo

L0372: DØDE

Arkivreferanse: SAO/A-11715/G/Gb/L0372
KildeID: 81331

Oslo folkeregister, Registerkort, Døde Oslo, nr. 372: 1969, He - Hå

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

He - Hå. Kortene er i hovedsak ortografisk-alfabetisk sortert.

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon