Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

G: DØDE

Gb: Døde Oslo

L0321: Menn og kvinner

Arkivreferanse: SAO/A-11715/G/Gb/L0321
KildeID: 81280

Oslo folkeregister, Registerkort, Døde Oslo, nr. 321: 1966, Y - Å

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Y - Å

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon