Oslo folkeregister, Registerkort

SAO/A-11715

G: DØDE

Gb: Døde Oslo

L0320: Menn og kvinner

Arkivreferanse: SAO/A-11715/G/Gb/L0320
KildeID: 81279

Oslo folkeregister, Registerkort, Døde Oslo, nr. 320: 1966, T - V

Geografi

Fylke:
Akershus, Oslo
Kommune (1947):
Aker, Oslo

Merknader

Døde Oslo, T - V

Skannet:
Merknader:
Ansvarlig aktør
Skannet versjon